Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
11 Iunie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


    Hotărâri consiliul 2021

    Hotărâri consiliul 2020 mandat nou

    Hotărâri consiliul 2020

    Hotărâri consiliul 2019

    Hotărâri consiliul 2018

    Hotărâri consiliul 2017

    Hotărâri consiliu 2016 mandat nou

    Hotărâri consiliul 2016

    Hotărâri consiliul 2015

    Hotărâri consiliul 2014

    Hotărâri consiliul 2013

    Hotărâri consiliu 2012 mandat nou

    Hotărâri consiliul 2012

    Hotărâri consiliul 2011Consiliul Local